Nadir Quliyev 20 il ərzində, yəni ömrünün sonuna qədər özü qurduğu Taxıl Məhsulları Kombinatına rəhbərlik edib, buranın uğurları və işçilərin rahatlığı üçün daim çalışıb. O göstərdiyi xidmətlər qarşısında 1979-cu ildə "Lenin", 1981-ci ildə "Şərəf nişanı", 1986-cı ildə isə "Oktyabr inqilabı" ordenləri ilə təltif edilib.

Çörəyi itirməzlər kitabı

Nadir Quliyevin rəhbərliyi illərində Bakı Taxıl Məhsulları Kombinatında bir çox yeni istehsalat binaları və qurğuları tikilib, yeni şöbələr yaradılıb, məhsuldarlıq səviyyəsi yüksəldilib və işçilərin sosial-mədəni həyatının yaxşılaşdırılması istiqamətində xeyli işlər görülüb.

Подрбнее