14

Çörəyiitirməzlər

Nadir Quliyevin rəhbərliyi illərində Bakı Taxıl Məhsulları Kombinatında bir çox yeni istehsalat binaları və qurğuları tikilib, yeni şöbələr yaradılıb, məhsuldarlıq səviyyəsi yüksəldilib və işçilərin sosial-mədəni həyatının yaxşılaşdırılması istiqamətində xeyli işlər görülüb.

About
24
Video gallery

Xoşbəxt Adam

Görkəmli ictimai xadim, Nadir Quliyevə həsr olunmuş bədii-sənədli film.

All videos
34
Books

Çörəyi itirməzlər

Nadir Quliyev 20 il ərzində, yəni ömrünün sonuna qədər özü qurduğu Taxıl Məhsulları Kombinatına rəhbərlik edib, buranın uğurları və işçilərin rahatlığı üçün daim çalışıb.

All books